Vaikų maitinimo organizavimas

MAISTO IŠDAVIMO GRAFIKAS

VALGIARAŠČIAI

ŠIAULIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-VAIKŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

SPRENDIMO DĖL MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

MIR.LT   © 2018