Teikiama pagalba

Lopšelyje  darželyje „Auksinis raktelis“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia logopedė Indra Mikšienė.

Logopedo funkcijos:

Kontaktinės valandos su ugdytiniais nuo 8.00 – 12.24
Informuoja ir konsultuoja tėvus nuo 7.40 – 8.00

Neformaliojo ugdymo mokytoja Irena Eirošytė dirba su muzikai ir šokiui gabiais vaikais.

MIR.LT   © 2018