Sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašai

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

VAISTŲ VAIKAMS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MIR.LT   © 2017