ATRANKA DIETISTO PAREIGYBEI UŽIMTI

2017-09-14 skelbiama atranka laisvai dietisto  darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Auksinis raktelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Auksinis raktelis“

Pareigybės pavadinimas: dietistas

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami iki 2017-09-27, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Įdarbinama nuo 2017 m. spalio 2 d.


Grįžti atgal »
MIR.LT   © 2017