Siūlymai ir skundai

Tėvų (globėjų) teisės:

Tėvų (globėjų) pareigos:

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu užpildžius paprastą formą, bei perdavus jį įstaigos vadovui.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu auksinis.raktelis@splius.lt.


Skundo forma 

MIR.LT   © 2019