Paslaugų kainoraštis

2016-02-25 SPRENDIMAS Nr. T-61 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE SPRENDIMO PAKEITIMAS

Atlyginimo už vaikų išlaikymą įsakymas

Atlyginimo uz vaiko islaikyma ikimokyklinėje įstaigoje

MIR.LT   © 2017