Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 dsprendimas Nr. 352 sprendimo  pakeitimas T-385

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas lopšelyje-darželyje:

Grupės

1
maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)

1
maitinimas (pietūs)

2
maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

1,92 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

2,15 Eur

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

PRAŠYMAS DĖL NUOLAIDŲ LENGVATOS

MIR.LT   © 2019