Laisvos vietos įstaigoje

Laisvos vietos:

 

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  kartu su ikimokyklinėse jungtinėse

PUG kartu  su PUG jungtinėse

Savaitinėse gr.

Iš viso laisvų vietų

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.

 

 

MIR.LT   © 2019