Konkursai ir laisvos darbo vietos

2018-06-06 skelbiama atranka laisvoms ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir socialinio pedagogo pareigoms užimti Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Auksinis raktelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Auksinis raktelis“

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, socialinis pedagogas

Darbo krūvis: ikimokyklinio ugdymo auklėtojo terminuota darbo sutartis1 etato krūviu,  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato krūviu, socialinio pedagogo neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato krūviu.

Darbo sutarties rūšis: Terminuota ir neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami iki 2018-06-19, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Įdarbinama nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo skelbimas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo skelbimas 0.5 etato kr.

Socialinio pedagogo laisvos darbo vietos skelbimas

MIR.LT   © 2018