Istorija ir tradicijos

Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 m. Veikia 6 grupės: 1 ankstyvojo amžiaus, 1 priešmokyklinio ugdymo, 4 ikimokyklinio ugdymo.
Paslaugas teikia logopedė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

MISIJA – laviname psichines ir fizines vaiko galias, brandiname mokyklai.

VIZIJA – sukurti estetišką, jaukią, aktyvuojančią ugdomąją aplinką, laiduojančią visapusišką asmenybės skleidimąsi.

TIKSLAI:

TRADICIJOS

Neatsitiktinai, mūsų lopšelis-darželis pavadintas “Auksiniu rakteliu”. Tai stebuklingas raktelis, kuris atveria duris ne tik į pasakų pasaulį, bet gali atrakinti kiekvieno vaiko širdelę ir pripildyti jas gėrio, grožio ir meilės.
Lopšelyje-darželyje sudarytos tinkamos sąlygos vaiko saviraiškai, kūrybiškumo plėtrai.
Nuo 1997 m. mes, pedagogai, drauge su vaikais, vaidiname. Subūrėme teatro būrelį “Šypsenėlė”. Tradicija tapo švęsti teatro dienas, kai vaidina visi – dideli ir maži.
Ir iki šiol mes vaidiname, džiaugiamės, galėdami žaisti teatrą, išreikšti save vaidyboje, muzikavime, dailėje.

MIR.LT   © 2018