Titulinis

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“

Biudžetinė įstaiga

Radviliškio g. 86, LT-76369, Šiauliai

Įstaigos kodas 190529538

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Tel. (8 41)  54 30 14

El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

 

Mes, lopšelio-darželio  „Auksinis raktelis“ pedagogai, bendruomenė, tėvai, kuriame laimingą vaikystę, laiduojame fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, nepažeidžiame vaiko teisių, skelbiamų Vaiko teisių deklaracijoje. Žvelgdami į žmogų kaip į absoliučią vertybę, pripažįstame  vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybę ir savarankiškumą, kaip pagrindinį teisingo ugdymo pavyzdį. Vaikas yra tautos dalis ir mes ugdome jį visaverčiu žmogumi.

 

Ikimokyklinis ugdymas yra pirmasis organizuoto švietimo laiptelis, kurio paskirtis  talkinti šeimai. Vaikui suteikiame socialinį saugumą, tenkiname jo individualius poreikius. Sudarome sąlygas asmenybės raiškai, kūrybiškumui, socializacijai,  padedame perimti tautos kultūros pagrindus, pasiekti mokyklinę brandą.

 

Mūsų lopšelis-darželis dirba pagal pedagogų sukurtą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) programą „Vaikystės spalvos“. Tai programa, orientuota į penkias: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę – kompetencijas.

 

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, taikomi elementai iš priešmokyklinio ugdymo komplekto „Opa-pa“.

 

Ikimokyklinio ugdymo sistemai keliami siekiai ir tikslai gali būti įgyvendinti tik užtikrinus deramą ugdymo kokybę, kuri nuolat atitiktų kintančio asmens ir visuomenės poreikius.

 

 

 Naujienos

Rodomas puslapis 1 iš 2212345...1020...Paskutinis »
MIR.LT   © 2018